Siirry sisältöön

TietoaineistotTaajuusohjattu käyttöreservi, aktivoitunut

Huom! Tietoaineistossa olevat arvot ovat olleet virheellisesti hetkellisarvoja 15 min välein. Tiedot on korjattu 15 min keskiarvoiksi 21.2.2024 alkaen. Tuntitasolla tiedot löytyvät oikein eurooppalaiselta transparenssialustalta: https://transparency.entsoe.eu/balancing/r2/activationAndActivatedBalancingReserves/show Aktivoituneen taajuusohjatun käyttöreservi (FCR-N) määrä (MWh) julkaistaan toissatunnilta.Taajuusohjattu käyttöreservi on pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä käytettävä taajuuden vakautusreservi, joka pyrkii pitämään sähköjärjestelmän taajuuden normaalitaajuusalueella 49,9 - 50,1 Hz. Aktivoituneen taajuusohjatun käyttöreservin määrä (MWh) lasketaan pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuspoikkeaman ja Suomessa ylläpidetyn FCR-N kapasiteetin perusteella. Luku kuvaa aktivoitunutta keskimääräistä nettotehoa. Positiivinen luku tarkoittaa, että taajuus on ollut vartin aikana keskimäärin alle 50,0 Hz, ja reservi on aktivoitunut ylössäätönä. Vastaavasti negatiivinen luku tarkoittaa, että taajuus on ollut vartin aikana keskimäärin yli 50,0 Hz, ja reservi on aktivoitunut alassäätönä. Vartin välein näytettävä keskiarvo on menneen vartin keskiarvo, eli esim 14.15 aikaleimalla tuleva arvo on keskiarvo ajalta 14.00-14.15. Tietoaineiston tiedot ennen 13.06.2023 ovat tuntiresoluutiolla.

Tietoaineiston lataus

Tietoaineiston dataan voi tehdä rajattuja hakuja ja tallentaa tulokset seuraavissa muodoissa jatkokäsittelyä varten: JSON, CSV, XLSX, XML

Lataa aineistoja

API

Tietoaineistoja voi ladata avoimen RESTful API-ohjelmointirajapinnan kautta. Ohjelmointirajapinta mahdollistaa tietoihin pohjautuvien palveluiden kehittämisen.

Tietoaineisto

Yksikkö

MW

Aikaväli

15 min

Muuttujan ID

123

Tila

Aktiivinen

Voimassaolo alkaen

1.1.2014

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt

Pia Ruokolainen (firstname.lastname@fingrid.fi)

Organisaatio

Fingrid

Lisenssi

Avainsanat

Aktivoitunut taajuusohjattu käyttöreservi, FCR, FCR-N, Taajuusohjattu käyttöreservi, Aktivoitunut määrä

Ryhmät

Taajuusohjatut reservit

Esimerkkidata

Tiedostomuoto