Siirry sisältöön

Avointa dataa sähkömarkkinoista ja voimajärjestelmästä

Fingrid Oyj on Suomen kantaverkkoyhtiö, joka vastaa sähkönsiirrosta kantaverkossa, huolehtii sähkönsiirron ulkomaanyhteyksistä sekä edistää sähkömarkkinoiden toimintaa. Fingrid tuottaa jatkuvasti suuria määriä dataa ja tarjoaa keräämiään tietoja avoimesti kansalaisten sekä yhteiskunnan eri toimijoiden käyttöön. Tässä verkkopalvelussa voit tutustua Fingridin tuottamiin tietoaineistoihin, sekä ladata niitä maksutta ja avoimin käyttöehdoin koneluettavassa muodossa. Julkaistu data on kaikkien vapaasti käytettävissä lisenssiehtojen mukaisesti. Fingrid kannustaa sekä yksittäisiä kehittäjiä että organisaatioita hyödyntämään tietoaineistoja ja luomaan niiden pohjalta niin avoimia kuin kaupallisiakin tuotteita ja palveluita.

Avoimen datan verkkopalvelu on avattu koekäyttöön helmikuussa 2017. Palvelua tullaan kehittämään käyttäjien tarpeiden perusteella: kehitysideoista ja mahdollisista puutteista kannattaa antaa palautetta.

Palvelulupauksemme

 • Jaamme dataa avoimesti ja maksutta.
 • Data on ajantasaista ja laatua kehitetään.
 • Datan saatavuus vastaa nykyaikaisia vaatimuksia.

Tietoaineistot ja rajapinnat

Fingridin tuottamat tietoaineistot sisältävät pääasiassa sähkömarkkinoihin ja voimajärjestelmään liittyvää mittaus- ja ennustetietoa.

 • Palvelussa on tehokkaat hakutoiminnot tietoaineistojen etsimiseen ja selailuun.
 • Tietoaineiston dataan voi tehdä erillisen käyttöliittymän kautta rajattuja hakuja, jolloin tulosaineiston voi tallentaa esimerkiksi CSV-, XML- tai XLS-muodossa myöhempää käsittelyä varten. Samaan hakuun voi tallentaa useamman eri tietoaineiston dataa, edellyttäen että tietoaineistojen datan tiheys on sama (esimerkiksi 60 min tai 3 min).
 • Haku- ja tallennustoimintojen käyttö ei vaadi rekisteröitymistä. Tallennettuja aineistoja voi tutkia ja jatkojalostaa esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmistoilla, joihin CSV-tiedostot tuodaan tyypillisesti "tuo dataa" toiminnolla.
 • Tietoaineistoja voi ladata koneluettavassa muodossa avoimen RESTful API ohjelmointirajapinnan kautta. API-rajapinnan käyttö vaatii rekisteröitymisen.
 • Tietoaineistoihin liittyvät aikaleimat on esitetty UTC (ent. GMT) aikajärjestelmässä: Suomessa normaaliaika on kaksi tuntia ja kesäaika kolme tuntia UTC:n edellä. Kun teet hakuja hakukäyttöliittymän kautta, varmista huolellisesti että haet tulokset haluamasi aikavyöhykkeen ajassa. Aikasarjadatasta saattaa joskus puuttua yksittäisiä mittaustietoja teknisistä syistä johtuen.
 • Tiedot pyritään tarjoamaan toimittajariippumattomassa ja mahdollisimman yksinkertaisessa muodossa, eli esimerkiksi ilman muotoiluita tai visuaalisia tehosteita, jotta tietojen käyttö muissa sovelluksissa tai järjestelmissä olisi mahdollisimman helppoa.

Tietoaineistoluettelon voi ladata tästä.

Tietoaineistoja voi ladata eri tiedostomuodoissa täältä.

Kehittäjille tarkoitetut ohjelmointirajapinnan tekniset ohjeet löytyvät täältä.

Käyttöehdot ja lisenssi

Fingrid haluaa mahdollistaa tietoaineistojen mahdollisimman laajan hyödyntämisen. Tietoaineistojen lisensiointi selventää tiedon käyttöoikeuksia, mikä samalla helpottaa tietojen käyttöä ja tekee tietoaineistoista avointa dataa. Fingridin avoin data -palvelussa sovelletaan Creative Commons Nimeä 4.0 Kansainvälinen -lisenssiä (CC BY 4.0), joka koskee palvelussa olevia Fingridin tuottamia tietoaineistoja. Mikäli tietoaineisto ei ole Fingridin tuottama, siihen saattaa kohdistua myös muita sopimusrajoitteita tai lisenssiehtoja: tässä tapauksessa poikkeavat lisenssiehdot on kuvattu tietoaineiston kuvauksen yhteydessä.

Jaettaessa käyttöluvan kohteena olevaa aineistoa edelleen, se on varustettava aineiston luojien tai muiden käyttöluvasta ilmenevien tahojen nimellä käyttöluvan myöntäjän vaatimalla kohtuullisella tavalla. Fingrid edellyttää, että nimeämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä:

 • Materiaaliin sisältyvä tekijänoikeusmerkintä (copyright notice) on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Tekijänoikeusmerkintä voi sisältää myös materiaalin julkaisuajankohdan ja aineiston version numeron sekä julkaisijan nimen sekä muut datan identifioinnin kannalta oleelliset tiedot.
 • Materiaaliin sisältyvät tavanomaiset vastuuvapausehdot on säilytettävä käyttöluvasta ilmenevällä tavalla. Lähdetietoihin on sisällyttävä hyperlinkki alkuperäisen aineiston verkkosivuille, mikäli tämä on teknisesti mahdollista.
 • Jos materiaalia on muokattu, se täytyy varustaa tätä koskevalla merkinnällä ja liittää muokattuun materiaaliin hyperlinkki alkuperäiseen muokkaamattomaan materiaaliin.
 • Materiaaliin täytyy liittää Creative Commons Nimeä 4.0 -käyttölupaa koskeva merkintä ja hyperlinkki käyttölupaan.

Esimerkki: Fingridin avoin data -rajapinnan tietojen käyttö verkkosivulla tai sovelluksessa. Sivulle tai sovellukseen lisätään seuraava teksti linkkeineen: Lähde Fingrid / data.fingrid.fi, lisenssi CC 4.0 BY

Fingrid voi aina pyytää nimeämistietojen ja tekijänoikeusmerkinnän poistamista niissä rajoissa, kun poistaminen on mahdollista.

Jotta voisimme kehittää Fingridin avoimen datan palvelujen sisältöä ja laatua, tarvitsemme käyttäjiltä palautetta ja tietoa palvelun käytöstä. Keräämme rekisteröitymisen yhteydessä tietoa siitä, mihin palvelua hyödynnetään. Palvelun toteuttamisessa, tilastollisessa seurannassa ja käyttäjäkokemuksen parantamisessa hyödynnetään evästeitä. Käyttämällä palvelua hyväksyt evästeiden käytön.

Palvelun saavutettavuus

Palvelun saavutettavuusselosteen voi katsoa täältä.

Anna palautetta

Palautetta, kehitysideoita ja havaintoja mahdollisista puutteista voi lähettää sähköpostitse, sekä Fingridin verkkosivujen lomakkeella.

Meitä kiinnostaa myös kuulla, millaisia palveluja tai sovelluksia käyttäjät avoimen datan avulla toteuttavat, ja erikseen sovittaessa voimme myös esitellä niitä mm. verkkosivuillamme. Ota yhteyttä jos olet kiinnostunut palvelusi esittelymahdollisuudesta.