Siirry sisältöön

TietoaineistotTaajuusohjattu käyttöreservi, aktivoitunut ylössäätö

Taajuusohjattu käyttöreservi on pohjoismaisessa sähköjärjestelmässä käytettävä taajuuden vakautusreservi, joka pyrkii pitämään sähköjärjestelmän taajuuden normaalitaajuusalueella 49,9 - 50,1 Hz. Aktivoituneen taajuusohjatun käyttöreservin ylössäätömäärä (MW) lasketaan pohjoismaisen sähköjärjestelmän taajuuspoikkeaman perusteella ja Suomessa ylläpidetyn FCR-N kapasiteetin perusteella. Luku kuvaa keskimäärin aktivoitunutta tehoa ylössäätöön. Positiivinen luku tarkoittaa, että taajuus on ollut vartin aikana alle 50,0 Hz, ja reservi on aktivoitunut ylössäätönä. Vartin välein näytettävä keskiarvo on menneen vartin keskiarvo, eli esim 14.15 aikaleimalla tuleva arvo on keskiarvo ajalta 14.00-14.15.

Tietoaineiston lataus

Tietoaineiston dataan voi tehdä rajattuja hakuja ja tallentaa tulokset seuraavissa muodoissa jatkokäsittelyä varten: JSON, CSV, XLSX, XML

Lataa aineistoja

API

Tietoaineistoja voi ladata avoimen RESTful API-ohjelmointirajapinnan kautta. Ohjelmointirajapinta mahdollistaa tietoihin pohjautuvien palveluiden kehittämisen.

Tietoaineisto

Yksikkö

MW

Aikaväli

15 min

Muuttujan ID

344

Tila

Aktiivinen

Voimassaolo alkaen

18.4.2024

Lisätiedot

Yhteyshenkilöt

Taneli Leiskamo (taneli.leiskamo@fingrid.fi)

Organisaatio

Fingrid

Lisenssi

Avainsanat

FCR-N, Taajuusohjattu käyttöreservi

Ryhmät

Taajuusohjatut reservit

Esimerkkidata

Tiedostomuoto