Löytyi 26 aineistoa

Muodot: JSON APP

Suodata tuloksia
  • Ydinvoimatuotanto - reaaliaikatieto

    Ydinvoiman tuotantoteho perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

    Olkiluodon sähköasemalla sattuneen tulipalon vuoksi ydinvoiman tuotantolukema oli virheellinen aikavälillä 18.7.2018 kello 9.00 - 20.7. kello 13.00. Lukemia tältä aikaväliltä on korjattu 25.1.2019.

  • Tuulivoimatuotanto - reaaliaikatieto

    Tuulivoiman hetkellinen tuotantoteho Fingridin käytönvalvontajärjestelmän mittaustiedoista. Noin viidesosa tuotantokapasiteetista on arvioitua, sillä mittaustietoa ei ole saatavilla. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Tuulivoimatuotanto - tuntienergiatieto

    Suomen tuulivoimatuotannon tuntienergiatieto on summa Fingridille toimitetuista tuulivoimamittauksista sekä arvioista, jotka Fingrid tekee mittaamattomista tuulipuistoista. Mittaamattomia puistoja on noin viidesosa kapasiteetista.

  • Sähkönsiirto Ruotsin ja Ahvenanmaan välillä - reaaliaikatieto

    Sähkönsiirto Ruotsin ja Ahvenanmaan välillä perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Ahvenanmaa on osa tarjousaluetta SE3 (Keski-Ruotsi). Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Ahvenanmaalta Ruotsiin. Negatiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Ruotsista Ahvenanmaalle. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

  • Sähkönsiirto Suomen ja Venäjän välillä - reaaliaikatieto

    Sähkönsiirto Suomen ja Venäjän välillä. Tieto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta Venäjälle. Negatiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Venäjältä Suomeen. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

  • Sähkönsiirto Suomen ja Norjan välillä - reaaliaikatieto

    Sähkönsiirto Suomen ja Norjan välisellä 220kV vaihtosähköyhteydellä. Tieto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta Norjaan. Negatiivinen etumerkki tarkoittaa siirota Norjasta Suomeen. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

  • Sähkönsiirto Suomen ja Pohjois-Ruotsin välillä - reaaliaikatieto

    Sähkönsiirto Pohjois-Ruotsin (SE1) ja Suomen (FI) välisellä 400kV vaihtosähköyhteydellä. Tieto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta Pohjois-Ruotsiin (SE1). Negatiivinen etumerkki tarkoittaa siirota Pohjois-Ruotsista (SE1) Suomeen. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

  • Sähkönsiirto Suomen ja Viron välillä - reaaliaikatieto

    Sähkönsiirto Suomen ja Viron välisillä tasasähköyhteyksillä (Estlink 1 ja Estlink 2). Tieto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta Viroon. Negatiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Virosta Suomeen. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

  • Sähkönsiirto Suomen ja Keski-Ruotsin välillä - reaaliaikatieto

    Sähkönsiirto Keski-Ruotsin (SE3) ja Suomen (FI) välisillä tasasähköyhteyksillä. Tieto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta Keski-Ruotsiin (SE3). Negatiivinen etumerkki tarkoittaa siirota Keski-Ruotsista (SE3) Suomeen. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Aikapoikkeama - reaaliaikatieto

    Aikapoikkeama on vaihtosähköverkon taajuuden mukaan käyvän kellon ja sähköverkon taajuudesta riippumattoman vertailukellon aikaero sekunteina. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Lämpötila Rovaniemellä - reaaliaikatieto

    Mittaus Valajaskosken sähköasemalla, ulkoilman lämpötila. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Lämpötila Oulussa - reaaliaikatieto

    Mittaus Leväsuon sähköasemalla, ulkoilman lämpötila. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Lämpötila Jyväskylässä - reaaliaikatieto

    Mittaus Petäjäveden sähköasemalla, ulkoilman lämpötila. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Lämpötila Helsingissä - reaaliaikatieto

    Mittaus Tammiston sähköasemalla, ulkoilman lämpötila. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Tuotantoyli/alijäämä kumulatiivinen - reaaliaikatieto

    Tiedot perustuvat Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin.

    Tuotantovaje/ylijäämä kuvaa Suomen tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa tuonnit ja viennit huomioon ottaen. Se lasketaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisen nettotuonnin/viennin ja kuluvalle tunnille sovitun tuonti/vientiohjelman erotuksena. Kumulatiivinen tuotantovaje/ylijäämä on erotuksesta kuluvan tunnin aikana syntynyt energia.

    Etumerkkisääntö: tuotantovaje -, ylijäämä +

    Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Suomen tuotantoyli/alijäämä - reaaliaikatieto

    Tiedot perustuvat Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin.

    Tuotantovaje/tuotantoylijäämä kuvaa Suomen sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa tuonnit ja viennit huomioon ottaen. Suomen tuotantovaje/tuotantoylijäämä lasketaan Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisen sähkön nettotuonnin/nettoviennin ja kuluvalle tunnille sovitun tuonti/vientiohjelman erotuksena.

    Etumerkkisääntö: tuotantovaje -, tuotantoylijäämä +

    Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

  • Tehoreservi - reaaliaikatieto

    Tehoreservin tuotanto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Sisältää tehoreservin aktivoinnit ja koekäytöt talvikaudella. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  • Sähkön nettotuonti/-vienti - reaaliaikatieto

    Sähkön nettotuonti Suomeen ja nettovienti Suomesta. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

    Tuotantotiedot ja tuonti/vienti perustuvat Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin.

  • Teollisuuden yhteistuotanto - reaaliaikatieto

    Teollisuuden sähkön yhteistuotanto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

    Yhteistuotantoon kuuluvat teollisuuden voimalaitokset, joissa tuotetaan sekä sähköä että kaukolämpöä tai prosessihöyryä.

  • Vesivoimatuotanto - reaaliaikatieto

    Vesivoiman tuotanto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).