Kulutustasesähkön hinta

Kulutustasesähkön hinta. Tarkoittaa sekä hintaa, jolla taseyksikkö ostaa tasevastaavan kulutustaseen ylijäämäenergian että hintaa, jolla taseyksikkö myy tasevastaavalle energian kulutustaseen alijäämän tasapainottamiseen. Kulutustasesähkön hinnaksi tulee ylössäätötunnilla ylössäätöhinta ja alassäätötunnilla alassäätöhinta. Mikäli tunnilla ei ole tapahtunut säätöä, käytetään kulutustasesähkön hintana Suomen aluehintaa vuorokausimarkkinoilla.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö EUR/MWh
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Pauli Schukov, Heikki Raatikainen (firstname.lastname@fingrid.fi)