Suomen sähköntuotannon päästökerroin - reaaliaikatieto

Arvio kotimaisen sähköntuotannon reaaliaikaisista hiilidioksidipäästöistä. Suomen sähköntuotannon päästöt saadaan laskemalla yhteen jokaisen tuotantomuodon päästökertoimen ja tuotantomäärän tulo, ja jakamalla tämä summa Suomen kokonaissähköntuotannolla:

=(Suomen sähköntuotannon päästöt)/(Suomen sähköteho)

=(tuotantomuodottaisten päästökertoimien ja tuotantojen tulojen summa)/kokonaistuotanto

Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö gCO2/kWh
Aikaväli 3 min
Kontaktihenkilö Hanni Sonkeri ja Taneli Leiskamo (etunimi.sukunimi@fingrid.fi)