Suomen tuotantoyli/alijäämä - reaaliaikatieto

Tiedot perustuvat Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin.

Tuotantovaje/tuotantoylijäämä kuvaa Suomen sähkön tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa tuonnit ja viennit huomioon ottaen. Suomen tuotantovaje/tuotantoylijäämä lasketaan Suomen ja muiden Pohjoismaiden välisen sähkön nettotuonnin/nettoviennin ja kuluvalle tunnille sovitun tuonti/vientiohjelman erotuksena.

Etumerkkisääntö: tuotantovaje -, tuotantoylijäämä +

Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MW
Aikaväli 3 min
Kontaktihenkilö Jesper Grönlund (jesper.gronlund@fingrid.fi)