Suunniteltu viikkokapasiteetti P1-leikkauksessa etelästä pohjoiseen

Fingridin määrittelemä Suomen pohjois-eteläsuuntaisen leikkauksen (ns. P1-leikkaus) suunniteltu viikkokapasiteetti etelästä pohjoiseen päin. Viikkokapasiteetissa on huomioitu suunnitellut keskeytykset. Tietoja ei päivitetä häiriöiden jälkeen.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö Mwh/h
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Jussi Huttunen, Tuomo Mäkihannu (firstname.lastname@fingrid.fi)