Mitattu P1 siirto Suomen pohjois-eteläsuuntaisessa leikkauksessa

Mitattu sähköenergia Suomen pohjois-eteläsuuntaisessa leikkauksessa (ns. P1-leikkaus). Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa pohjoisesta etelään.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MWh/h
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Aila Itäpää, Jussi Huttunen (firstname.lastname@fingrid.fi)