Sähkönsiirto Suomen ja Ahvenanmaan välillä - mitattu tuntitieto

Mitattu sähkönsiirto Manner-Suomen ja Ahvenanmaan välisellä DC-yhteydellä. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta Ahvenanmaalle. Negatiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Ahvenanmaalta Suomeen.

Arvo päivittyy aamupäivisin edellisen vuorokauden mittaustiedoilla.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö 1 MWh/h
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö pentti.saynatjoki@fingrid.fi