Erikoissäätö, alassäätö

Säätö, joka tapahtuu säätösähkömarkkinoilla Fingridin toimesta jostain muusta syystä kuin valtakunnallisen tasehallinnan tarpeista.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Vesa Vänskä (vesa.vanska@fingrid.fi)