Aktivoitunut tehoreservi

Tehoreservin avulla turvataan sähkön toimitusvarmuus Suomessa sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta.

Tehoreserviresurssien yhteenlaskettu aktivoitunut energiamäärä (MWh/h) sisältää tehoreservin aktivoinnit sekä koekäytöt talvikaudella (1.12 - 28.2). Lukema päivittyy tunneittain edellisen tunnin osalta. Muun ajan osalta tehoreservin aktivoinnit ja koekäytöt sisältyvät muuhun tuotantoon eikä niitä julkaista erikseen.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MWh/h
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Laura Ihamäki (laura.ihamaki@fingrid.fi)