Vältetyn aktivoinnin arvo (VoAA) SE4

Vältetyn aktivoinnin arvo (VoAA) SE4

Lisätietoa VoAA:sta ja IC:sta löytyy eSettin käsikirjasta (määritelmät ja laskentasäännöt).

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Ylläpitäjä Heikki Raatikainen
Ylläpitäjän sähköposti Heikki Raatikainen
Yksikkö 1 €/MWh
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Heikki Raatikainen