Sähkönsiirto Suomen ja Keski-Ruotsin välillä - reaaliaikatieto

Sähkönsiirto Keski-Ruotsin (SE3) ja Suomen (FI) välisillä tasasähköyhteyksillä. Tieto perustuu Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin. Positiivinen etumerkki tarkoittaa siirtoa Suomesta Keski-Ruotsiin (SE3). Negatiivinen etumerkki tarkoittaa siirota Keski-Ruotsista (SE3) Suomeen. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MWh/h
Aikaväli 3 min
Kontaktihenkilö erno.paananen@fingrid.fi