Tuotantoyli/alijäämä kumulatiivinen - reaaliaikatieto

Tiedot perustuvat Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin.

Tuotantovaje/ylijäämä kuvaa Suomen tuotannon ja kulutuksen välistä tasapainoa tuonnit ja viennit huomioon ottaen. Se lasketaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisen nettotuonnin/viennin ja kuluvalle tunnille sovitun tuonti/vientiohjelman erotuksena. Kumulatiivinen tuotantovaje/ylijäämä on erotuksesta kuluvan tunnin aikana syntynyt energia.

Etumerkkisääntö: tuotantovaje -, ylijäämä +

Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MW
Aikaväli 3 min
Kontaktihenkilö erno.paananen@fingrid.fi