Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin - ...

Arvio Suomessa kulutetun sähkön tuottamisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä. Suomessa kulutetun sähkön päästöt lasketaan huomioimalla niin Suomen sähköntuotanto, sähkön tuonti Suomeen kuin myös sähkön vienti Suomesta muihin maihin.

=(Suomen sähköntuotannon päästöt+Suomeen tuodun sähkön päästöt-Suomesta viedyn sähkön päästöt) / (Suomen sähköteho+Suomeen tuotu sähköteho-Suomesta viety sähköteho)

Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

Lisätietoa

Kenttä Arvo
Viimeksi päivitetty 1. heinäkuu, 2019
Luotu 1. heinäkuu, 2019
Muoto CSV
Nimi Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin - reaaliaikatieto
Kuvaus

Arvio Suomessa kulutetun sähkön tuottamisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä. Suomessa kulutetun sähkön päästöt lasketaan huomioimalla niin Suomen sähköntuotanto, sähkön tuonti Suomeen kuin myös sähkön vienti Suomesta muihin maihin.

=(Suomen sähköntuotannon päästöt+Suomeen tuodun sähkön päästöt-Suomesta viedyn sähkön päästöt) / (Suomen sähköteho+Suomeen tuotu sähköteho-Suomesta viety sähköteho)

Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

Muuttujan Id 265
Tyyppi Palvelu