Suomessa kulutetun sähkön päästökerroin - reaaliaikatieto

Arvio Suomessa kulutetun sähkön tuottamisesta aiheutuvista hiilidioksidipäästöistä. Suomessa kulutetun sähkön päästöt lasketaan huomioimalla niin Suomen sähköntuotanto, sähkön tuonti Suomeen kuin myös sähkön vienti Suomesta muihin maihin.

=(Suomen sähköntuotannon päästöt+Suomeen tuodun sähkön päästöt-Suomesta viedyn sähkön päästöt) / (Suomen sähköteho+Suomeen tuotu sähköteho-Suomesta viety sähköteho)

Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö gCO2/kWh
Aikaväli 3 min
Kontaktihenkilö Simola Visa ja Ryhänen Anette (etunimi.sukunimi@fingrid.fi)