Automaattisen taajuudenhallintareservin ylössäätökapasiteetin määrä

Tuntimarkkinoilta ostettu automaattisen taajudenhallintareservin (aFRR)ylösäätökapasiteetti [MW]

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MW
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Vesa Vänskä (vesa.vanska@fingrid.fi)