Automaattinen taajuudenhallintareservi, alassäätökapasiteetin hinta

Tuntimarkkinoilta ostetun automaattisen taajuudenhallintareservin (aFRR) alassäätökapasiteetin volyymipainotettu keskihinta  [€/MW]

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö EUR/MW
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Vesa Vänskä (vesa.vanska@fingrid.fi)