Sähköntuotantoennuste - päivittyvä tuntienergiatieto

Suomen sähköntuotantoennusteen laskenta perustuu tasevastaavien Fingridille ilmoittamiin tuotantosuunnitelmiin. Tuotantoennuste päivitetään kerran tunnissa.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MWh/h
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Heikki Raatikainen (heikki.raatikainen@fingrid.fi)