Sähkön kulutus Suomessa - reaaliaikatieto

Suomen sähkön kokonaiskulutus on laskettu tuotannon ja tuonnin/viennin perusteella. Tieto päivittyy 3 minuutin välein.

Tuotantotiedot ja tuonti-/vientitiedot perustuvat Fingridin käytönvalvontajärjestelmän reaaliaikaisiin mittauksiin.

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MW
Aikaväli 3 min
Kontaktihenkilö Jesper Grönlund (jesper.gronlund@fingrid.fi)