Automaattinen taajuuden palautusreservi, aktivoitu, alas

Aktivoitu automaattinen taajuuden palautusreservi (aFRR) energia, alas [MWh]

Data ja resurssit

Lisätietoja

Kenttä Arvo
Yksikkö MWh/h
Aikaväli 1 h
Kontaktihenkilö Vesa Vänskä (vesa.vanska@fingrid.fi)