Löytyi 116 aineistoa

Suodata tuloksia
 • Tuulivoiman tuotantoennuste - päivitys kerran vuorokaudessa

  Tuulivoiman tuotantoennuste seuraavalle vuorokaudelle. Ennuste päivitetään kerran vuorokaudessa klo 12. Ennusteen pituus 36 tuntia.

 • Tuulivoiman tuotantoennuste - päivitys tunneittain

  Tunneittain päivittyvä tuulivoiman tuotantoennuste seuraavalle 36 tunnille.

 • Tuulivoimatuotanto - reaaliaikatieto

  Tuulivoiman hetkellinen tuotantoteho Fingridin käytönvalvontajärjestelmän mittaustiedoista. Osa tuotannosta on arvioitua. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

 • Tuulivoimatuotanto - tuntienergiatieto

  Tuulivoiman tuotantolukema kertoo yhteislukeman niiltä laitoksilta, jotka toimittavat Fingridille reaaliaikamittaustietoa, täydennettynä arviolla muusta tuulivoimatuotannosta. Mittaukset kattavat valtaosan Suomen tuulivoimatuotannosta ja niiden osuus kokonaisarvosta kasvaa koko ajan.

 • Tuotantotasesähkön myyntihinta

  Tuotantotasesähkön myyntihinta. Hinta, jolla taseyksikkö myy tasevastaavalle tuotantotaseen alijäämäenergian. Tuotantotasesähkön myyntihinnaksi tulee tunnin ylösssäätöhinta. Mikäli ylössäätöä ei ole tehty tai tunti on määritetty alassäätötunniksi, käytetään tuotantotasesähkön myyntihintana Suomen aluehintaa vuorokausimarkkinoilla.

 • Taajuus - historiatieto

  Sähköjärjestelmän taajuus 10 Hz näytteenottotaajuudella.

  Taajuusmittausdata on jaettu paketteihin, joista kukin sisältää yhden kuukauden taajuusmittaukset. Pakettien sisällä data on edelleen jaettu vuorokausikohtaisiin CSV-tiedostoihin, joita pystyy käsittelemään yleisimmillä laskentaohjelmistoilla.

  Taajuus on mitattu Fingridin 400 kV sähköasemilta eri puolilta Suomea, näytteenottotaajuus on 10 Hz. Datasta voi toisinaan puuttua arvoja tiedonkeruuhäiriöistä johtuen. Kellonajat ovat Suomen aikavyöhykkeessä, ja kellonajoissa tapahtuu kesäaikasiirtymä.

 • Rajasiirtohinta, vienti Venäjälle

  Rajasiirtohinta (dynaaminen tariffi) Fingridin yhteyksillä Venäjälle viedylle sähkölle tuntiaikasarjana.

 • Rajasiirtohinta, tuonti Venäjältä

  Rajasiirtohinta (dynaaminen tariffi) Fingridin yhteyksillä Venäjältä tuodulle sähkölle tuntiaikasarjana.

 • Tunninvaihdesäätö, alassäätö

  Säätö, jolla siirretään Pohjoismaisen tai Suomen tunninvaihdeongelmien pienentämiseksi suunnitellut tuotannon muutokset alkamaan 15 minuuttia suunniteltua ajankohtaa aikaisemmin tai myöhemmin.

 • Erikoissäätö, ylössäätö

  Säätö, joka tapahtuu säätösähkömarkkinoilla Fingridin toimesta jostain muusta syystä kuin valtakunnallisen tasehallinnan tarpeista.

 • Tunninvaihdesäätö, ylössäätö

  Säätö, jolla siirretään Pohjoismaisen tai Suomen tunninvaihdeongelmien pienentämiseksi suunnitellut tuotannon muutokset alkamaan 15 minuuttia suunniteltua ajankohtaa aikaisemmin tai myöhemmin.

 • Erikoissäätö, alassäätö

  Säätö, joka tapahtuu säätösähkömarkkinoilla Fingridin toimesta jostain muusta syystä kuin valtakunnallisen tasehallinnan tarpeista.

 • Muut tehokaupat, ylössäätö

  Muut järjestelmän kannalta tarpeelliset tehokaupat yhteensä.

 • Viimeksi aktivoidun alassäätötarjouksen hinta, reaaliaikainen julkaisu niukku...

  Viimeisimmän aktivoidun alassäätötarjouksen hinta. Hinta julkaistaan reaaliaikaisesti vain niukkuustilanteissa, jolloin Suomi on omana säätöalueenaan ja vapaaehtoisia alassäätötarjouksia on jäljellä alle 100 MW. Normaalitilanteissa tietoa ei julkaista.

 • Muu tuotanto sis. arvioidun pientuotannon, varavoimalaitokset ja lauhdevoiman...

  Kaasuturbiinien hetkellinen kokonaistuotanto Fingridin käytönvalvontajärjestelmän mittaustiedoista. Tähän on lisätty myös arvioitu pientuotanto, joista ei ole mittauksia. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

 • Tehoreservi - reaaliaikatieto

  Tehoreservin hetkellinen aktivoitunut teho Fingridin käytönvalvontajärjestelmän mittaustiedoista. Sisältää tehoreservin aktivoinnit ja koekäytöt talvikaudella. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

 • Aktivoitunut tehoreservi

  Tehoreservin avulla turvataan sähkön toimitusvarmuus Suomessa sähköjärjestelmän tilanteissa, joissa suunniteltu sähkön hankinta ei riitä kattamaan ennakoitua sähkön kulutusta.

  Tehoreserviresurssien yhteenlaskettu aktivoitunut energiamäärä (MWh/h). Sisältää tehoreservin aktivoinnit ja koekäytöt talvikaudella. Lukema päivittyy tunneittain edellisen tunnin osalta.

 • Viimeksi aktivoidun ylössäätötarjouksen hinta, reaaliaikainen julkaisu niukku...

  Viimeisimmän aktivoidun ylössäätötarjouksen hinta. Hinta julkaistaan reaaliaikaisesti vain niukkuustilanteissa, jolloin Suomi on omana säätöalueenaan ja vapaaehtoisia ylössäätötarjouksia on jäljellä alle 150 MW. Normaalitilanteissa tietoa ei julkaista.

 • Sähkön kulutus Suomessa

  Sähkön tuntitason kulutus Suomessa lasketaan Fingridin tuotantomittauksiin perustuen seuraavasti: Sähkön kulutus = sähkön tuotanto + tuonti - vienti. Se osa tuotannosta, johon Fingridillä ei ole mittauksia, on arvioitu. Päivitetään kerran tunnissa.

 • Lauhdevoimatuotanto - reaaliaikatieto

  Lauhdevoiman hetkellinen tuotantoteho Fingridin käytönvalvontajärjestelmän mittaustiedoista. Tieto päivitetään 3 minuutin välein.

  Voimalaitosten jaottelua on muutettu Energiaviraston voimalaitosrekisteriä vastaavaksi. Tästä johtuen 14.9.2017 lauhdevoimalaitosten tuotantotieto on lopetettu julkaisemasta tässä aikasarjassa ja aiemmin tässä aikasarjassa olleiden voimalaitosten tuotantotieto on sisällytetty muihin reaaliaikaisiin aikasarjoihin.

Voit käyttää rekisteriä myös API avulla (katso myös API-dokumentaatio).